POETIKA CO LDT
3-14 Matsunouchi-chou
659-0094 Ashiya, Hyogo
Japon